ویژگی های روغن گیربکس اتوماتیک ادینول ATF D VI مدل XN PLUS سینتتیک 1 لیتری

ویژگی ها:

سطح پوشش بسیار بالا
حفظ قابلیت ها در سرما
پایداری بسیار بالا در مقابل اکسید شدن به مرور زمان
طراحی شده برای تعویض های طولانی مدت روغن گیربکس
بهبود کیفیت تعویض دنده
حفظ روانکاری در سرمای شدید و استارت سرد
افزایش فواصل تعویض روغن گیربکس
حفظ قابلیت روانکاری برای تعویض های بسیار بالا (استفاده از خودرو در ترافیک های شهری)

روغن گیربکس اتوماتیک ادینول ATF D VI مدل XN PLUS سینتتیک 1 لیتری

ادامه مطلب : روغن گیربکس اتوماتیک ادینول ATF D VI مدل XN PLUS سینتتیک 1 لیتری


خرید روغن گیربکس